Vjosa lugina që bashkon njerëzit

brochure_Vjosa_AKTIV

Ndërtimi i HEC-eve është kërcënimi aktual më i madh në këtë zonë. Një total prej rreth 42 HEC-esh janë parashikuar në ujëmbledhësin e Vjosës në Shqipëri. Ndërtimi i digave është ndërhyrja më shkatërruese qëmund të rezultojë me pasoja të pakthyeshme në mjedis duke dëmtuar në mënyrë përfundimtare integritetin natyror të këtij ekosistemi unik. HEC-et pengojnë rrugët e migrimit të peshqve, transportin e sedimenteve dhe përbëjnë një ndër faktorët kryesorë të ndryshimeve mikroklimatike

Read More

STUDIM: Rastet e konflikteve ujore të lidhura me zhvillimin e hidroenergjisë në Shqipëri

HELP-CSO-raport

Gjetjet e paraqitura në këtë studim kanë për qëllim të japin informacion mbështetës për një planifikim të detajuar të aktiviteteve të projektit HELP-CSO, siç është harta ndër aktive e konflikteve, si dhe njëkohësisht të mbështesë organizatat mjedisore vendore, komunitete vendore, qytetarët aktivë, shkencëtarët, fermerët dhe kompanitë energjetike që të përmirësojnë menaxhimin e rasteve konfliktuale lidhur me hidrocentralet në vend.

Read More

Vjosa – Një mundësi e veçantë për Shkencën Lumore Europiane (RAPORT)

11-vjosa-at-tepelene-location-of-basecamp-christian-baumgartner

Për herë të parë, ekspertët nga universitetet e Shqipërisë, Austrisë dhe Gjermanisë do të mblidhen së bashku për të paraqitur dhe diskutuar se çfarë dihet për Vjosën dhe për të përcaktuar boshllëqet në njohuri. Ndërsa ekpertët nga Shqipëria do të sjellin informacionin egzistues për këtë lumë si mbështetje për të përpunuar konceptet e zhvillimit dhe të menaxhimit, kolegët e tyre nga Austria dhe Gjermania do të paraqesin standardet ndërkombëtare për shkencën lumore dhe kërkesat ligjore të Bashkimit Europian. Konferenca do të përpiqet t’u përgjigjet pyetjeve qe vijojnë: Çfarë dimë ne për Vjosën? Çfarë nevojitet të hulumtohet në përputhje me standardet e BE-së? Çfarë nevojitet të vlerësohet gjatë përgatitjes së planeve për hidrocentrale? Çfarë roli mundet të luaj Vjosa në shkencën lumore të Europës?

Read More

Fakte dhe të dhëna mbi HEC-in e Poçemit

11427704_10206904728887644_3119527737111488216_n

Projekti “Poçem” konsiston në ndërtimin e një dige rreth 50 metra të lartë, e cila jo vetëm që do të ndikojë drejtpërdrejt në një nga seksionet më me vlerë të Vjosës për shkak të përmbytjeve, por do te sjellë problem serioze edhe në rrjedhën poshtë digës. Procedurat ligjore janë aktualisht në vazhdim, megjithatë, vlen të theksohet se informacioni në lidhje me VNM-në, Lejet Mjedisore dhe Dëgjesat Publike lidhur pikërisht me këtë projekt është mbajtur vazhdimisht fshehur për më shumë se 7 muaj nga autoritetet përgjegjëse (Agjencia Kombëtare e Mjedisit), pavarësisht insistimit  të EcoAlbania-s për ta pasur këtë informacion.

Read More