Vullnetarët

Kjo dritare i dedikohet atyre që janë të interesuar t’i bashkohen grupit të vullnetarëve, pavarësisht nga profili. Ju do të përfshiheni në aktivitetet, projektet dhe nismat tona dhe do të fitoni njohuri, eksperiencë dhe kënaqësinë e të punuarit me një grup të motivuar. Secili nga ne ka një rol për të luajtur në shoqëri dhe roli juaj është i vyer. Bashkohu dhe ti!

Çfarë ofron/ vë në dispozicion EcoAlbania:

  • Ambientet e zyrës dhe akses interneti në çdo kohë
  • Mbështetje  për studentët që zhvillojnë temat e diplomës lidhur me çështjet mjedisore.
  • Mundësi pjesëmarrje dhe përfshirje në projektet dhe fushatat e organizatës.
  • Staf të kualifikuar në profile të ndryshme.
  • Miqësi me të rinj me profile të ndryshme.

Kërkojmë të rinj të interesuar dhe të motivuar lidhur me mjedisin dhe të gatshëm për të kontribuar në zgjidhjen e problemeve mjedisore. Të gjithë të interesuarit mund të plotësojnë dhe dërgojnë formularin e aplikimit më poshtë dhe ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt!

Informacioni i kërkuar (Duhen plotësuar të gjitha fushat)

Subjekti

Emri

Mbiemri

Mosha

Gjinia
MF

Email

Numër Telefoni

Edukimi

Shteti

Qyteti

Adresa

Interesi

Koha që mund të angazhoheni

Preferencat e punës