Projektet

Projekte në zbatim

"Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës" është projekti që EcoAlbania është e përfshirë aktualisht. Ky projekt është një nismë e përbashkët me disa organizata të tjera rajonale që konsiston në një fushtë gjithëpërfshirëse kudër shkatërrimit të ekosistemeve natyrore lumore në...

Read more ...

Iniciativa

Për të përmbushur me sukses misionin tonë, jemi të angazhuar në mbrojtjen e ekosistemeve natyrore dhe për këtë kemi ndërmarrë nisma së bashku me partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar. Iniciativat tona lidhen me çështje të mëdha si: mbrojtja e ekosistemeve natyrore,...

Read more ...