Projekte në zbatim

SENiOR2-logo-AL-01

Së bashku – Një sy për mjedisin

Shqipëria është një vend i vogël por shumë dinamik për sa i përket skenarit të bilancit energjetik mes prodhimit dhe konsumit të energjisë duke u shndërruar nga një vend eksportues i energjisë para viteve ’90 në një vend importues të ...
Lexoni Më Tepër…
AKTIV_Logo

AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

 Titulli i Projektit: Angazhimi i Komunitetit - Tregues i Integrimit në Vendim-marrje (AKTIV) Qëllimi i projektit: Rritja e pjesëmarrjes aktive të publikut në vendim-marrje, për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Objektivat:         Objektivi 1.  Përmirësimi i procesit të njoftimeve ...
Lexoni Më Tepër…
Web_Logo klein_blue heart1

Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Zemra blu e Evropës rreh në Ballkan. Lumenjtë dhe peizazhet e tyre lumore janë nga ekosistemet më me vlerë në Evropë. Ata janë thuajse të paprekur dhe të larmishëm, por janë njëkohësisht edhe nën një presion të madh nga “Vala” ...
Lexoni Më Tepër…