Projekte në zbatim

logo

Stop urbanizimit të PK Divjakë-Karavasta

Kompania ‘Mabetex Group’ po propozon pranë Qeverisë Shqiptare një resort turistik në zemër të Parkut Kombëtar Divjakë-Karavasta, njëkohësisht Zonë Ramsar, Zonë e Rëndësishme për Shpendët, Zonë Emerald dhe zonë pilot për Rrjetin Europian Natyra 2000. Resorti turistik i propozuar parashikon ...
Lexoni Më Tepër…
Logo Rrjeti Vigjilences

Së bashku – Një sy për mjedisin

Shqipëria është një vend i vogël por shumë dinamik për sa i përket skenarit të bilancit energjetik mes prodhimit dhe konsumit të energjisë duke u shndërruar nga një vend eksportues i energjisë para viteve ’90 në një vend importues të ...
Lexoni Më Tepër…
akti

AKTIV – Angazhimi i Komunitetit – Tregues i Integrimit në Vendim-marrje

 Titulli i Projektit: Angazhimi i Komunitetit - Tregues i Integrimit në Vendim-marrje (AKTIV) Qëllimi i projektit: Rritja e pjesëmarrjes aktive të publikut në vendim-marrje, për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Objektivat:         Objektivi 1.  Përmirësimi i procesit të njoftimeve ...
Lexoni Më Tepër…
HELP-CSO_Logo

HELP-CSO: Forcimi i Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i OSHC-ve

Shqipërisë i mungon zbatimi efektiv i informimit publik dhe pjesëmarrjes, gjë që çon në angazhim të ulët të OOSHC-ve dhe individëve. Kjo vërehet veçanërisht në projektet e hidrocentraleve, që për shkak të mungesës së njohurive dhe konsultimeve dhe njohurive ligjore ...
Lexoni Më Tepër…
Web_Logo klein_blue heart1

Fushata “Të shpëtojmë zemrën blu të Evropës”

Zemra blu e Evropës rreh në Ballkan. Lumenjtë dhe peizazhet e tyre lumore janë nga ekosistemet më me vlerë në Evropë. Ata janë thuajse të paprekur dhe të larmishëm, por janë njëkohësisht edhe nën një presion të madh nga “Vala” ...
Lexoni Më Tepër…