Rreth Nesh

Struktura

Siç parashtrohet nga Statuti i EcoAlbania-s instrumenti kryesor që siguron administrimin dhe kontrollin e gjithë organizatës janë Bordi Drejtues dhe Drejtori Ekzekutiv. Bordi Shkencor përfshin profesor të mirë-njohur të Universiteti të Tiranës me një eksperience të gjatë në kërkimet shkencore dhe...

Read more ...

Profili

Qendra për Mbrojtjen e Ekosistemeve Natyrore në Shqipëri (EcoAlbania) është një organizatë mjedisore jo-qeveritare. Ajo u krijua më 15 dhjetor 2014, si një iniciativë e përbashkët e profesorëve të Departamentit të Biologjisë të Universitetit të Tiranës dhe grupit të punës...

Read more ...

Stafi

Stafi i EcoAlbania-s përbehet nga një ekip i dedikuar dhe i specializuar profesionistësh si: biologë, teknikë të fushës së mbrojtjes së mjedisit, ekspertë të komunikimit etj. Të cilët me ndihmën e një numri të admirueshëm bashkëpunëtorësh e vullnetarësh punojnë për...

Read more ...

Partnerët & Donatorët

Për zbatimin e projekteve Ecoalbania bashkëpunon me shumë partnerë në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Partnerët tanë më të rëndësishëm ndërkombëtar janë: EuroNatur dhe Riverwatch. Mava foundation është donator ynë kryesor, por aktivitete të ndryshme mbështeten edhe nga donatorë të...

Read more ...