Partnerët & Donatorët

PARNERËT

EuroNatur

EuroNatur (Fondi i Trashigimisë Natyrore Evropiane)

RiverWatch (Shoqata për Mbrojtjen e Lumenjve)

MES  (Shoqata Ekologjike e Maqedonisë)

 FRONT  (Shoqata e Qytetarëve Mjedisorë)

 

Eco-svest (Qendra për Kërkimin dhe Informacionin Mjedisor)

 

CSBNP (Shoqata Kroate e Shpendëve dhe Mbrojtjes së Natyrës)

  

Baobab (Shoqata e Kërkimit dhe Promovimit Shkencor)

 

CTCF (Fondi Ruajtjes së Troftës Kontinentale)

 Sharing Nature

 MKA trasparente

 Milieukontakt Shqipëri

Lex_Ferenda [logo]_transparent png (1)

LexFerenda  

DONATORËT

MAVA Foundation (MAVA- Fondacioni për Natyrën)

     Manfred HermsenStiftung (Fondacioni Manfred-Hermsen-Stiftung për Ruajtjen e Natyrës dhe Mrojtjes së Mjedisit)

REC-logo-PublicOutreach

REC (Qendra Rajonale e Mjedisit)

logo_LA

LëvizAlbania (Programi për një demokraci të fortë vendore )