Dhuroni në GoFundMe

A jeni dakort për shpalljen e lumit Vjosa : Park Kombëtar ?
207 vota
Të gjitha veprimtaritë e organizatës zhvillohen nga një ekip i dedikuar dhe i specializuar profesionistësh (biologë, teknikë të fushës së mbrojtjes së mjedisit, ekspertë të komunikimit etj.) me ndihmën e një numri të admirueshëm bashkëpunëtorësh e vullnetarësh:
    Fushat e Veprimtarisë
  1. Ruajtjen dhe menaxhimin
  2. Ndërgjegjësim publik dhe sensibilizim
  3. Ndërgjegjësim publik dhe sensibilizim

177 specie që jetojnë në lumin Vjosa

Të listuara në anekset e Konventës së Bernës do të ndikohen nga projektet e hidro-centraleve në lumin Vjosa, veçanërisht nga HEC-i I Poçemit.

  • Gjitarë
  • Shpend
  • Bimë të larta
  • Insekte
  • Amfibë dhe zvarranikë

Lajmet e fundit

Vullnetarët Bashkohu

Eventet